понеделник, 12 юни 2017 г.

ALCOLOCK, дрегери и решение на Общия съд на ЕС

Общият съд на Европейския съюз излезе с решение по дело T 638/15 Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. v EUIPO, което касае заличаване на европейска марка ALCOLOCK на основата на по-ранна марка във Великобритания ALCOLOCK за идентични стоки.
Апелативният борд на EUIPO потвърждава отмяната на марката с оглед предоставените доказателства от притежателя на по-ранната марка за нейното реално използване на територията на Обединеното Кралство. В случая доказателствата представляват лицензия според което притежателят на марката може да използва сходна на нея марка за идентични стоки, което той е направил. Макар да имаме използване на друга марка, на база на лицензията, EUIPO приема това използване за използване на регистрираната марка, тъй като марките не се различават съществено, каквото е изискването на закона.  В допълнение са предоставени фактури и рекрамни материали.
Фактът че за разглеждания период са били продадени само 350 дрегера е достатъчен да установи реално използване на марката имайки предвид специфичния характер на продукта.