петък, 16 юни 2017 г.

Нови такси за регистрация на международни марки за Финландия

WIPO информира за промяна на индивидуални такси за регистрация на международни марки за Финландия. Новите такси влизат в сила, считано от 01.08.2017 и са както следва: