петък, 2 юни 2017 г.

Кратки IP новини

1. Създаване на уважение към интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

2. Визуализирано търсене на търговски марки в TMview: EUIPO, INPI and UKIPO. За повече информация тук.      

3.  Върховният съд на САЩ затяга правилата за патентни дела за справяне с патентните троловел За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.