петък, 7 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1.Дигитализиране на европейската индустрия. За повече информация тук.  

2. Taj Mahal Palace Hotel Trademarked. За повече информация тук. 

3. Закрила на софтуер и приложения. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.