петък, 14 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1.Търговските тайни – ефективен инструмент за конкурентоспособност. За повече информация тук. 

2. Making American intellectual property great again. За повече информация тук.

3. Нова визия за научните изследвания и иновациите в ЕС. За повече информация  тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.