петък, 21 юли 2017 г.

Кратки IP новини

1. Kорея: директен линк към сходни патенти в KIPRIS. За повече информация тук.

2.  Патентната стратегия на LinkedIn. За повече информация тук.  

3.Защита на иновациите чрез конфиденциалност. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.