вторник, 11 юли 2017 г.

Улесняване администрирането и поддръжката на международни марки

WIPO оповести промени в администрирането и поддръжка на международни марки.
Част от новите моменти касаят улесняване промяната на правния статус на притежатилите на такива марки, други касаят улесняване на подновяването на тяхната регистрация чрез използване на e-Renewal опцията предоставяне на WIPO.
Повече информация може да откриете тук и тук.