понеделник, 17 юли 2017 г.

Американска неправителствена организация съди Джейми Оливър

Американската неправителствена организация Gluten Intolerance Group (GIG)  заведе съдебно дело срещу световноизвестният готвач Джейми Оливър относно нарушаване на права върху търговска марка. 
Организицията притежава сертификативна марка GF, която удостоверява, че съответните хранителни продукти не съдържат глутен. За да може да бъде използвана тази марка, съответните продукти трябва да са преминали през стриктна проверка, за което GIG е разработила специална сертифицираща програма.
Съдебното дело касае обвинение, че Джейми Оливър е включвал означението GF в част от своите рецепти без предварителна сертификация на представените продукти. Според Gluten Intolerance Group това нарушава правата върху притежаваната от тях търговска марка, като може да въведе потребителите в заблуждение относно това, че продуктите са преминали през съответната сертификация.
Източник: WIPR.