понеделник, 24 юли 2017 г.

Wallmart загуби съдебно дело относно марка 'Backyard Grill’ в САЩ

Най-голямата американска мерига магазини Wallmart загуби съдебно дело относно търговски марка.
Делото касае използвана от веригата марка ‘Backyard Grill’ за грил уреди и аксесоари.
Друга американска компания Variety Stores, която притежава по-ранни марки ‘Backyard’.
Съдът приема, че Wallmart са нарушили правата върху марките на Variety Stores с оглед на силната степен на сходство между тях. С оглед на това съдът присъжда 30 милиона долара обезщетение.
Последното развитие по казуса беше, че Variety Stores претендираше допълнително и съдебните разходи по казуса, които първоначално бяха отхвърлени но при обжалването съдът прие, че Wallmart дължи допълнително 1,6 милиона долара съдебни разходи. Доводът за това е компанията е използвала марката целенасочено въпреки предупрежденията от собствените си адвокати да не прави това.
Източник: WIPR.