сряда, 31 януари 2018 г.

Инструкции за работа с база данни за китайски патенти

Европейското патентно ведомство публикува инструкции относно работа с китайската база данни за патенти без да е необходимо да се разбира китайски език.

Инструкциите касаят:
 • SIPO - Retrieving Chinese documents (PDF, 833 KB)
 • PSS - Retrieving Chinese documents (English interface) (PDF, 1.6 MB)
 • SIPO - Monitoring Chinese publications by IPC classes (PDF, 897 KB)
 • English machine translation
 • PSS - Retrieving a machine translation (English interface) (PDF, 1.5 MB)
 • Legal status information
 • SIPO - Legal status search in Chinese (PDF, 982 KB)
 • SIPO - Retrieving information on fee payment in English (PDF, 1.5 MB)
 • SIPO - Online file inspection in English (PDF, 1.7 MB)
 • SIPO - Searching re-examination and invalidation decisions (PDF, 450 KB)
 • SIPO - Retrieving online gazette issues (PDF, 656 KB)
 • PSS - Retrieving citation information (English interface) (PDF, 1.17 MB)
 • Searching trade marks and designs
 • CTMO - Searching Chinese trade marks (PDF, 751 KB)
 • SIPO - Searching Chinese designs using classification (PDF, 967 KB)