понеделник, 15 януари 2018 г.

Онлайн продажби и притежателите на търговски марки

Eleonora Rosati публикува интересна статия за IP KAT, която дискутира отношенията между големите онлайн магазини и притежатилите на търговски марки.
Както е известно проблемът с фалшивите стоки е повсеместен, като онлайн търговията не е изключение.
През изминалата година съдебната практика, особено в Европа, започна да завишава изискванията и очакванията към онлайн търговците относно опазване правата на интелектуална собственост на различните пазарни участници.
Последното развитие в тази връзка са серията от казуси в които е замесена американската компания Amazon, срещу която има заведени съдебни дела за нарушаване на права върху търговски марки поради факта, че в нейната платформа се продават и фалшиви продукти.
Други компании, чиито права са засегнати, като например производителят на обувки Birkenstock обяви, че преустановява търговските си отношения с Amazon поради това, че онлайн търговецът не е успял да преустанови предлагането на имитиращи продукти.
Темата как онлайн търговците да спират подобни продажби в платформите си и колко ефективно е това ще става все по-актуална, особено в светлината на развиващата се технология и възможностите, който тя дава за контрол върху неразрешеното използване на интелектуална собственост.
Една опция в тази насока би било използването на блокчейн технологията за идентифициране и сертифициране на оригиналните продукти.
Пълният текст на статията може да откриете тук.