сряда, 10 януари 2018 г.

Нова година - нови промени касаещи защита на търговски марки

Някой нови промени свързани със защитата на търговски марки влизат в сила считано от 01.01.2018.
На първо място, WIPO Madrid Monitor заменя досегашната система за търсене на международни търговски марки Romarin. Достъп до новата база данни може да откриете тук.
В допълнение WIPO информира за въвеждането на единадесетата редакция на Ницката класификация за посочване на стоки и услуги при регистрация на марки.
Освен така посоченото, EUIPO съобщава, че заявки за нови еворпейски марки няма да бъдат приемани повече чрез факс. Това остава вариант единствено при техническа невъзможност за електронно заявяване на такива марки. Това касае е случаите на подновяване защитата на търговски марки. Повече информация тук.