петък, 26 януари 2018 г.

Starbucks спечели дело срещу марка Coffee rocks

Starbucks спечели дело T‑398/16 пред Общия съд на Европейския съюз касаещо спор относно заявена европейска марка Coffee rocks заявена за клас 43.

Първоначално EUIPO отхвърля опозицията, като счита марките за несходни поради разликите във фонетично, смислово и визуално естество.
Общият съд обаче анулира това решение. Според съда заявената марка е сходна в елементите и структурата си на фамилията от марки представена от Starbucks.
Макар доминиращите елементи в марките да се различават, определянето на сходството не трябва да се базира само на тях, а трябва да вземе предвид и марките, като цяло.
С оглед на това съда намира наличие на сходство по отношение на графичното представяне на марките, което е достатъчно основание за разглеждане и на доказателствата за придобитата репутация на марките.
Оценявайки марките в тяхната цялост, съда приема, че е налице достатъчна степен на сходство, която може да доведе до объркване на потребителите.