петък, 19 януари 2018 г.

Япония се присъедини към DesignView

EUIPO съобщава за присъединяването на японското патентно ведомство към общата база данни за дизайни DesignView. По този начин броят на ведомствата участващи в базата данни става 62, като тя предоставя достъп до над 13 милионна дизайна. 
Повече информация може да откриете тук.