сряда, 17 януари 2018 г.

Как да осъществяваме проучвания за регистрирани търговски марки?

European IPR Helpdesk публикува кратки инструкции за начините за осъщяствяване на търсене за наличие на предходни права относно търговски марки. Инстрикциите разглеждат въпроси свързани с определянето на класовете стоки и услуги за всяка марка, както и търсенето на търговски марки в бази данни, като TMView, Madrid Monitor и Global Brand Database.
Проверката за наличие на по-ранни права е една от първите и основни стъпки в процеса на защита на търговска марка, както и в предотвратяването на евентуални обвинения в нарушаване на чужди права.
Повече информация тук.