сряда, 24 януари 2018 г.

Кратки IP новини

1. Премахване на нелегално онлайн съдържание: Комисията призовава за повече усилия и по-бърз напредък от всички страни. За повече информация тук. 

2. Ефективно използване на защитата, като Европейски дизайн. За повече информация тук.

3. Пет причини инвеститорите да обичат интелектуалната собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.