понеделник, 18 май 2009 г.

Упътване в областта на интелектуалната собственост от OHIM ( Guidance in the field of intellectual property by OHIM)


OHIM публикува на сайта си новата услуга, която предоставя. Тя се казва "Quick Guides" и има за цел да предостави разяснения относно интелектуалната собственост на всяко заинтересувано лице.
Ръководството включва основна информация за обектите на интелектуална собственост и начините за тяхна защита.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM publishes its new Web service that provides. her name is "Quick Guides" and aims to provide clarification on the intellectual property of anyone who is interested
Guide includes basic information about the objects of intellectual property and methods for their protection.
More information can be found here.