събота, 16 май 2009 г.

Доклад за пиратството в интернет по света


The Business Software Alliance публикува доклад в който се прави оценка на състоянието на пиратството в интернет пространството по света.

Основните изводи са следните:

- Пиратството бележи спад в половината от изследваните 110 държави през 2008 година;

- Пиратството в света обаче расте. Причина за това е факта, че скоростта на трансфера на данни в страни като Китай и Индия се увеличи значително;

- Загубите от пиратството се увеличават. Те са нараснали с 11% и са достигнали до 53 милиарда долара.

Направеното от The Business Software Alliance изследване засяга редица страни по света разделени по континенти.

В изследването е поместена информация и за България.

Според данните за страната в България пиратството относно софтуера продължава да остава 68% за 2008 година.

Други интересни данни показват, че в Централна и Източна Европа, страните с най-висок ръст на софтуерно пиратство са Грузия с 95%, Армения с 92%, Азербайджан с 90% и Молдова с 90%. Сред страните с най-нисък ръст са Чешката република с 38%, Унгария с 42% и Словакия с 43%. Русия бележи най-голям успех, снижавайки ръста на пиратството с 5 пункта до 68%, като за последните 6 години общият спад е с 19 пункта.

информация на At last ... the 1709 Copyright Blog