събота, 23 май 2009 г.

Арбитражът на WIPO излезе с решение относно някои домейни ( WIPO Arbitration decided to on certain Internet domains)

Арбитражът на WIPO взе решения относно заведени спорове за редица домейни. Те са:

1. Спор за домейн tripadvisor.nl- ищец- TripAdvisor LLC of Newton, обвиняем- M. Lasage of Nijmegen- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
2. Спор за домейн casinoeuro.fr- ищец- Betsson Malta Limited, обвиняем- ADPERFORM, арбитражът отхвърля доводите на ищеца;
3. Спор за домейн tg-v.net- ищец- Société Nationale des Chemins de Fer Français, обвиняем- Mw Invest- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
4. Спор за домейн indianexpress.mobi- ищец-The Indian Express Online Media Private Ltd., обвиняем- Mr. Sanjeev Saluja- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
5. Спор за домейн official-milan-tickets.com- ищец- A.C. Milan S.p.A, обвиняем- Domains By Proxy, Inc.- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
6. Спор за домейни blackberru.com, blackkberry.com- ищец- Research In Motion Limited, обвиняем- PrivacyProtect.org- решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
7. Спор за домейни airfranceauctions.com, airfrancedash.com, airfranceinfo.com, airfranceposter.com, airfrancesevens.com, airfranceworld.com, airlinesairfrance.com, deltaairfrance.com, voyagesairfrance.com- ищец- Société Air France of Roissy CDG Cedex, обвиняем- PrivacyProtect.org - решението е домейна да се прехвърли на ищеца;
информация на WIPO.

English version

Of the WIPO Arbitration issued a decision on the dispute for a number of domains. They are:
1. Dispute for a domain tripadvisor.nl-The Complainant-TripAdvisor LLC of Newton, The Respondent-M. Lasage of Nijmegen-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
2. Dispute for a domain casinoeuro.fr-The Complainant-Betsson Malta Limited, The Respondent-ADPERFORM, arbitration rejected the arguments of the plaintiff;
3. Dispute for a domain domain tg-v.net-The Complainant-Société Nationale des Chemins de Fer Français, The Respondent-Mw Invest-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
4. Dispute for a domain indianexpress.mobi-The Complainant-The Indian Express Online Media Private Ltd., The Respondent-Mr. Sanjeev Saluja-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
5. Dispute domain official-milan-tickets.com-The Complainant-AC Milan SpA, The Respondent-Domains By Proxy, Inc .- decision is the domain to be transferred to the plaintiff;
6. Domain dispute blackberru.com, blackkberry.com-The Complainant-Research In Motion Limited, The Respondent-PrivacyProtect.org-domain decision is to be transferred to the plaintiff;
7. Domain dispute airfranceauctions.com, airfrancedash.com, airfranceinfo.com, airfranceposter.com, airfrancesevens.com, airfranceworld.com, airlinesairfrance.com, deltaairfrance.com, voyagesairfrance.com-The Complainant-Société Air France of Roissy CDG Cedex, The Respondent - PrivacyProtect.org - the decision is the domain to be transferred to the plaintiff;