понеделник, 11 май 2009 г.

1 000 000 международни марки ( 1 000 000 international trademarks)


WIPO съобщи новината, че регистрираните международни марки достигнаха 1 милион. Това стана благодарение на регистрацията на марка на австрийската компания Grune Erde.
През 1986 година беше регистрирана марка под номер 500 000, а през 2001 такава под номер 750 000. Сериозният ръст на регистрираните международни марки е свидетелство за ефективността при използването им, както и за по-ниските разходи за тяхното получаване.

Еnglish version

WIPO announced the news that registered international trademarks reached 1 million. This happened thanks to the registration mark of the Austrian company Grune Erde.
In 1986 it was registered trademark under number 500 000 and in 2001 this number was 750 000. The serious growth of registered international trademarks is testimony to the effectiveness in their use, as well as lower costs for their receipt.