сряда, 27 май 2009 г.

Завърши конференцията PATLIB 2009 проведена в София


Конференцията PATLIB 2009 проведена в София, приключи официално с обръщение към участниците от страна на Ричард Фламър, главен директор, Патентна информация, Европейско патентно ведомство /ЕПВ/, Виена, който говори и от името на президента на ЕПВ Алисън Бримлоу и от Костадин Манев, председател на Патентно ведомство на Р. България.
Ричард Фламър обърна вниманието на участниците в конференцията към въпроса – „Какво постигнахме през трите дни на конференцията? Имаме ли в главата си повече отговори, отколкото въпроси?” Отново припомни, че конференцията се провежда в условията на финансова криза, на преход, в който оцеляват най-здравите и силните и, че това ще изисква непрекъснато обновление и извършване на промени, както в националните ведомства на страните - членки на ЕПВ, така и в самата европейска организация. Една от интересните идеи, представени на конференцията, бе патентната информация да залегне в мениджърските решения и да бъде ползвана като инструмент на човешките ресурси.
Костадин Манев изрази и убедеността на Административния съвет на ЕПВ, че мрежата от PATLIB центрове трябва да се усъвършенства и развива. Един от най-актуалните проблеми е усъвършенстването на работата с патентна информация, тъй като продуктът на което и да е било ведомство по индустриална собственост – било национално, било европейското, трябва да бъде ясен и готов за потребление от цялото общество. Патентната информация е средство, което може да помогне за излизане от икономическата криза, както и да допринесе за повишаване конкурентоспособността на европейската икономика в съвременния свят.
В самия край на конференцията бе представен следващият домакин, който до този момент по традиция бе пазен в дълбока тайна. Дрезден ще приеме следващото, двадесет и първо издание на конференцията, която ще се проведе в периода 12-14 май 2010 г. Градът – домакин на PATLIB2010 бе представен на аудиторията с кратък филм-импресия.
информация на Патентно ведомство.