петък, 29 май 2009 г.

Russia acceded to the Patent Law Treaty


WIPO съобщава новината за присъединяването на Руската Федерация към the Patent Law Treaty на 12 май 2009 година.
Договорът влиза в сила за страната от 12 август 2009 година.

English version

WIPO announced the news on Russian accession to the Patent Law Treaty in May 12, 2009.
It comes into force for the country from August 12, 2009.