петък, 17 декември 2010 г.

An agreement between the EU and Switzerland - Споразумение между ЕС и Швейцария


Европейската комисия одобри споразумение с Швейцария за взаимна закрила на географски означения. Когато споразумението бъде въведено в сила близо 800 регистрирани географски означения в ЕС и 22 в Швейцария ще получат взаимна закрила на двете територии.
Текстът на споразумението може да бъде открит тук.

English version

The European Commission approved an agreement with Switzerland on mutual protection of geographical indications. When the agreement is entered into force nearly 800 registered geographical indications in the EU and 22 in Switzerland will receive mutual protection of both territories.
The text of the agreement can be found here.