петък, 30 август 2013 г.

Германия се присъедини към Сингапурското споразумение - Germany has joined the Singapore agreement

Германия е поредната държава, която се присъединява към Сингапурското споразумение относно защитата на търговските марки.
Споразумението влиза в сила за страната считано от 20.09.2013.
информация на WIPO.

English version

Germany is the latest country which joins the Singapore agreement on the protection of trademarks.
This Agreement shall enter into force for the country on 20/09/2013.
information WIPO.