вторник, 28 януари 2014 г.

265 000 европейски патента през 2013 - 265 000 European patents in 2013

Европейското патентно ведомство публикува статистически данни за изминалата 2013 година.
Според тях Ведомството е получило 265 000 нови заявки за патенти през 2013, което представлява ръст 2,8% в сравнение с 2012.
Регистрираните патенти през 2013 са 66 700, което е ръст от 1,7% процента в сравнение с предходната година.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office has published patent statistics for 2013.  
According to it, the Office received 265 000 new patent applications in 2013. This is a 2.8% increase compared to 2012. Patents registered in 2013 were 66,700, which is an increase of 1.7% compared with the previous year.  
More information can be found here.