понеделник, 27 януари 2014 г.

Първата база данни за патенти в Източна Африка - The first patent database in East Africa

Afro-IP съобщава за създаването от Центъра за Интелектуална собственост и информационни технологии (CIPIT) в the Strathmore Law School на нова база данни за патенти в Найроби. Тази база данни е първата от вида си в Източна Африка.
Повече информация може да намерите тук.

English version

Afro-IP has announced the launch of a new database for patents created by The Center for Intellectual Property and Information Technology (CIPIT) at the Strathmore Law School in Nairobi. This database is the first of its kind in East Africa.
More information can be found here.