понеделник, 6 януари 2014 г.

Новата десета редакция на Локарнската класификация - A new edition of the Locarno Classification

WIPO съобщава новината за въвеждането на новата десета редакция на Локарската класификация относно регистрацията на промишлени дизайни.
Класификацията влиза в сила 01.01.2014.
WIPO заявава, че ще прилага новата класификация за всяка нова заявка за дизайн подадена на и след 01.01.2014.
Повече информация може да откриете тук.

English version

УСЗД has reported about a new edition of the international classification used for the purposes of the registration of industrial designs (Locarno Classification) which will enter into force on January 1, 2014.  The tenth edition of the Locarno Classification includes a number of changes with regard to the previous edition. The International Bureau of WIPO will apply the tenth edition of the Locarno Classification to all international applications that have a filing date on or after January 1, 2014.
More information here.