петък, 19 март 2021 г.

Пакистан се присъедини към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки


WIPO съобщава за присъединяването на Пакистан към Мадридският протокол за международна регистрация на търговски марки. Протоколът влиза в сила на 24.05.2021, дата след която страната ще може да бъде посочвана в заявки за международни марки.