понеделник, 29 март 2021 г.

Кога доказване реалното използване на една марка е важно?

Законодателството за търговски марки изисква една марка да бъде реално използвана. Ако това използване не се случи в период от 5 години след регистрацията или бъде преустановено за такъв период, марката може да бъде отменена.
Често в процедури по опозиция срещу търговски марки, заявителите на марки изискват от страната подала опозицията доказване реалното използване на по-ранните марки.
Това е и случаят с дело T‑598/18, по което Общият съд на Европейският съюз се произнесе.
Казусът касае заявена европейска марка “BROWNIE” за класове 18, 25 и 35.
Срещу тази марка е подадена опозиция на база серия от по-ранни марки “Brownies” за сходни стоки и услуги.
Заявителят иска доказване реалното използване на по-ранните марки, като притежателят на тези марки привежда доказателства за използване на марките в следната визия:
Заявителят оспорва използването, като твърди, че начина по-който се използват марките е различен от начина им на регистрация.
EUIPO приема, че марките са с доказано използване и потвърждава опозицията. Решението е обжалвано.
Общият съд на Европейският съюз го потвърждава. Според съда използването на една регистрирана словна марка е налице ако то е във вид, които не се различава сериозно от начинът и на регистрация. За тази оценка трябва да се имат предвид доминиращите и отличителни елементи. В случая доминиращият и отличителен елемент във вида в който марката се използав е Brownies, който съвпада с регистрираната словна марка, което е достатъчно за да се приеме, че марката е използвана реално без сериозни разминавания от начина и на регистрация.