сряда, 17 март 2021 г.

Възможно ли е проста комбинация от букви и цифри да бъде търговска марка в Япония?


Masaki Mikami съобщава интересна новина относно практиката по регистрация на търговски марки в Япония и ограниченията пред регистрация на прости комбинации от букви и цифли.

Fette Compacting GmbH заявява международна марка “FS12” с посочване на Япония за клас 7 - компресионни инструменти (части от машини за фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, хранителната промишленост и металната промишленост) за производство на пелети и таблетки; сегменти за матрици (части от машини за фармацевтичната промишленост, химическата промишленост, хранителната промишленост и металната промишленост) за ротационни преси.

Патентното ведомство на Япония отказва регистрация на абсолютни основания. Според местното законодателство отделни букви или цифри или прости комбинации от такива не могат да бъдат регистрирани, като търговски марки.

Решението е обжалвано. Апелативният борд го потвърждава. Според борда представената комбинация от две букви и цифри не може да указва търговски източник на стоките, тъй като може да се възприеме, като означение за код, модел, стандарт, стойност и тн.

Източник: Masaki Mikami, Marks IP Law Firm.