понеделник, 22 март 2021 г.

Salesforce загуби спор за своя търговска марка във Великобритания


Една от най-големите компании в света за софтуер Salesforce загуби казус са търговска марка във Великобритания.

Syft Online, компания на подбор на персонал, заявява национална марка "SyftForce" в класове 9 (компютърен софтуер), 35 (Услуги по настаняване и набиране на персонал), 38 (Телекомуникационни услуги), 41 (Образователни услуги) и 42 (Софтуер като услуга).

Срещу тази заявка е подадена опозиция от Salesforce на база по-ранни марки за Salesforce и Socialforce за сходни стоки и услуги.

Патентното ведомство на Великобритания концетрира вниманието си единствено при сравенние на марките Salesforce  и SyftForce.

Според ведомството марките имат определена степен на визуално и фонетично сходство. Въпреки това обаче, частта която споделят FORCE се приема за ниско отличителна запосочените стоки и услуги на заявената марка. Едно от значенията на английски език за тази дума е: група от хора организирани и обучени да изпълняват определени задачи.

С оглед на това ведомството приема, че не е налице объркващо сходство между знаците и отхвърля опозицията.

Източник: WIPR.