сряда, 10 март 2021 г.

Върховният съд на Испания потвърди, че борбата с бикове не може да бъде обект на авторски права


Eleonora Rosati публикува интересна статия за IPKat в която излага казус относно възможността за защита чрез авторско право на борби с бикове.

Казусът касае опит на известния матадор Miguel Ángel Perera Díaz да регистрира във ведомството за авторско право на Испания видео запис на своя битка от 2014 година и описание към нея.

Регистрацията е отказана на основание, че битка с бикове не може да бъде обект на авторски права. Решението е обжалвано и потвърдено от съда, след което е обжалвано и пред Върховния съд.

Според съда, битка с бикове на арена не може да бъде обект на авторски права, както и други спортни състезания, като футбол, баскетбол и тн. Причината е че тези активности изискват спазването на определени правила от участниците. Тези правила ограничават възможността за творчество и полагането на интелектуални усилия за създаване на оригинално произведение. Такава е и практиката на Европейски съд (FAPL).

Въпреки това Върховният съд приема, че има определена артистичност от страна на матадорите по време на действиято им на арената. Облягайки се на решението по Cofemel, съдът приема, че авторската защита възниква при наличие на творба и оригиналност.

По отношение на творба, съдът цитира дело  Levola Hengelo, според което:

"....за да има „произведение“, както е посочено в Директива 2001/29, предметът, защитен с авторско право, трябва да бъде изразен по начин, който го прави идентифицируем с достатъчна точност и обективност, въпреки че този израз не е непременно в постоянна форма".

Оригиналността от своя страна изразява персоналността на автора. Там където имаме ограничения и правила, обаче, които ограничават творчеството, оригиналността може да не бъде налична.

Съдът приема, че борбата с бикове  може да бъде оригинална, тъй като изисква свободни и творчески ходове от страна на матадорите.  Но от друга страна тя не може да бъде произведение сама по себе си, защото не може да бъде идентифицирана с достатъчна точност и обективност.

В тази връзка борбата с бикове не може да бъде и произведение на хореографията, тъй като не може да се възпроизведе винаги едно към едно.

Източник: IPKat.