сряда, 31 март 2021 г.

Puma спечели частично съдебно дело в ЕС благодарение на своята репутация


Европейският съд излезе с решение по дело Case T‑71/20 Puma SE срещу CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH. 

Делото касае заявена от  CAMäleon европейска марка за  ‘Puma-System’ в следните класове стоки и услуги:

- Клас 7: „Машини за обработка и рязане на профили; напречно нарязани триони и циркуляри за дърво и леки сплави; двигатели и двигатели (с изключение на сухопътни превозни средства); машинни съединителни и трансмисионни компоненти (с изключение на сухопътни превозни средства); опаковъчни машини; автоматични складове; роботи; машини за обработка на PVC; отвертка за захранване; бояджийски машини; машини за производство на рамки за врати и прозорци; машини за сглобяване на кофражни компоненти; машини за обработка на алуминиеви, пластмасови и стоманени профили, по-специално за производството на прозорци, врати и фасади; настолни и митренгови триони; триъгълни триони; автоматични триони; триони за клин и V-образно рязане; фрезови машини; копирни фрези; крайни фрези и машини за автоматично нарязване; фрези за водни слотове; машини за кримпване на ъгли; центрове за обработка на пръти; заваръчни машини; машини за груба обработка; линии за заваряване и почистване; огъващи машини, включително огъващи пещи и огъващи инсталации; винтови системи за подсилване на профили; пробивни машини, сондажни машини; пробиване; ограничители за машини за обработка на алуминиеви, пластмасови и стоманени профили; монтажни стойки и монтажни маси; въртящи се маси; трионни огради за използване на настолни триони; металообработващи машини “;

- Клас 9: ‘Компютърен хардуер; компютърен софтуер; компютърен хардуер и софтуер за управление на производствени цикли и инсталации на рамки за врати и прозорци; магнитни и оптични носители на данни; компютърни програми [програми], записани; компютри; компютърни периферни устройства; компютърен хардуер и софтуер за автоматизация; компютърен хардуер и софтуер за управление на металообработващи машини; системи за управление на складове; системи за управление на инсталации за производство на рамки за врати и прозорци; комуникационни системи за данни, свързани с производството, сглобяването, съхранението, доставката на рамки за врати и прозорци; автоматични системи за управление на инсталации за производство на рамки за врати и прозорци; мобилни телефони; преносими компютри; принтери за компютри; програми за персонални компютри, мобилни телефони и преносими компютри; топлинни детектори; индикатори за ниво; слушалки; слушалки; кабели за персонални компютри, мобилни телефони и джобни компютри; четци на баркод; измервателни инструменти; програми за компютри; софтуер за автоматизиран дизайн (CAD); софтуер за оценка, продажба, проектиране и производство на кофражи и завеси; софтуер за програмиране и управление на машинни инструменти; софтуер за проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация; компютърни програми за оценка, продажба, проектиране и производство на кофражи и завеси; компютърни програми за програмиране и управление на машинни инструменти; компютърни програми за проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация; Софтуер за управление на производствени цикли и инсталации на рамки за врати и прозорци; компютърни програми за управление на производствени цикли и инсталации на кофражи; компютри; периферни устройства, пригодени за използване с компютри; магнитни и оптични носители на данни; оборудване за обработка на данни и компютри “;

- Клас 16: „Каталози, свързани с компютърен софтуер; ръководства за експлоатация на компютърен софтуер; инструкции за употреба; ръководства с инструкции за персонални компютри, мобилни телефони и джобни компютри; инструкции за сертифициране на рамки за врати и прозорци; печатни формуляри; печатни материали за популяризиране и продажба на софтуер за проектиране, производство и / или продажба на врати, прозорци и прегради; печатни материали за популяризиране и продажба на софтуер за управление на металообработващи машини и проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация; книги; ръководства за потребителя (наръчници) за компютърни програми за проектиране, производство и / или продажба на врати, прозорци и прегради; ръководства за потребителя (наръчници) за компютърни програми за управление на машинни инструменти и проверка (надзор) на промишленото производство и автоматизация “;

- Клас 42: „Актуализиране и поддръжка на компютърен софтуер и програми; конфигуриране на компютърен хардуер с помощта на софтуер; конфигуриране на компютърни мрежи чрез софтуер; конфигуриране на компютърен софтуер; Консултации за компютърен хардуер и софтуер; създаване, поддръжка и адаптация на софтуер; инсталиране, поддръжка, актуализиране и надграждане на компютърен софтуер; Услуги за интеграция на компютърни системи; отдаване под наем на компютърен хардуер и компютърен софтуер; проектиране, разработване и внедряване на софтуер; изследвания на компютърен софтуер; Услуги за техническа поддръжка на компютърен софтуер; технически проучвания на проекти в областта на компютърния хардуер и софтуер; разработване на компютърни програми, записани на носители за данни (софтуер), предназначени за използване в строителството и автоматизираното производство (CAD / CAM); разработване на компютърен софтуер за компютърно подпомаган дизайн / компютърно подпомогнато производство [CAD / CAM]; надграждане на компютърен софтуер; разработване и тестване на изчислителни методи, алгоритми и софтуер; компютърно програмиране; тестване, анализ и оценка на стоките 

Срещу тази заявка е подадена опозиция от компанията за спортна екипировка Puma на основание по-ранни регистрирани марки PUMA в класове 18, 25, 28. В допълнение е цитирана и придобита репутация на територията на ЕС.

EUIPO намира марките за сходни но стоките и услугите за несходни поради което отхвърля опозицията за всички от тях с изключение на ограничени стоки от клас 9.

По отношение на придобитата отличителност, според европейското законодателство марка с подобна регистрация може да спре по-късна марка и за несходни стоки ако са изпълнени комулативно следните три изисквания:

  1. Противопоставените марки трябва да са идентични или сходни,
  2. По-ранната опозиционна марка трябва да има репутация и
  3. Трябва да има вероятност, че заявената марка ще се възползва несправедливо от отличителния характер или репутацията на по-ранната марка.

Макар EUIPO да приема, че марките са сходни и че по-ранната марка има репутация, според ведомството не е доказано несправедливото възползване от репутацията й имайки предвид напълно различните стоки и групи потребители при двете марки.

Решението е обжалвано пред Европейския съд.

Според съдът наличието на репутация не е достатъчно за да се установи директна връзка между марките.

От друга страна обаче съдът приема, че EUIPO е допуснало грешка, тъй като е направила оценка сама на база част от релевантните потребители на заявената марка. В случая става дума за различни машини, като EUIPO е приело че те касаят професионална публика. Според съда това не е така, тъй като част от тези стоки могат да се ползват и от неспециалисти.

Освен това съдът приема, че марките са силно сходни, като отчита и репутацията на по-ранната марка. С оглед на това съда отменя решението на EUIPO и за следните стоки за които опозицията е потвърдена:

Клас 7: „отвертка за захранване“;

Клас 9: „компютърен хардуер“, „компютри“, „оборудване и компютри за обработка на данни“, „компютърни периферни устройства“, „периферни устройства, пригодени за използване с компютри“, „магнитни и оптични носители на данни“, „принтери за компютри“, „топлинни детектори“ и „измервателни уреди“;

Клас 16: „каталози, свързани с компютърен софтуер“, „наръчници за експлоатация на компютърен софтуер“, „наръчници с инструкции“, „ръководства с инструкции за персонални компютри, мобилни телефони и джобни компютри“ и „книги“;

Клас 42: „актуализиране и поддръжка на компютърен софтуер и програми“, „конфигуриране на компютърен хардуер с помощта на софтуер“, „конфигуриране на компютърни мрежи чрез софтуер“, „конфигуриране на компютърен софтуер“, „консултации за компютърен хардуер и софтуер“ и „технически софтуерен компютър“ услуги за поддръжка “;