четвъртък, 10 юли 2014 г.

Важни новини - промени в законодателството по търговски марки на Канада - Breaking news - important changes on Canadian trademark law

Патентното ведомство на Канада съобщава изключително важни новини за съществени промени в законодателството по търговски марки на страната.
Канада планира да подпише три важни международни споразумения касаещи търговските марки, а именно Мадридският протокол, Ницката класификация и споразумението от Сингапур.
Както е известно, единственият начин за регистрация на марки в Канада от чуждестранни лица е единствено по национален ред, тъй като до момента страната не беше част от мадридската система.
Все още не е известно със сигурност от кога ще влязат промените в законодателството.

English version

The Patent Office of Canada reports very important news for major changes in the law on trade marks in the country. Canada plans to sign three important international agreements relating to trade marks, namely the Madrid Protocol, the Nice classification and Singapore agreement.

As it is known, the only way for registration of trademarks in Canada by foreign entities is through national applications, as the country is not part of the Madrid system.  
It is still not known for sure when these changes will come into force.