сряда, 1 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. ЕК одобри "Българско розово масло" за защитено географско наименование. За повече информация тук. 

2. Защо брандовете трябва да обръщат внимание на нерегулираните домейни. За повече информация тук.

3.  Как Рioneer промени диджейството: 10 иновации на японския гигант. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1 EC approved "Bulgarian rose oil" as a protected geographical indication. For more information here.

2 Why brands should pay attention to irregular domains. For more information here.

 3 How Pioneer changes DJing: 10 innovations of the Japanese giant. For more information here.

 Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.