четвъртък, 9 октомври 2014 г.

Нова система за заявяване на европейски патенти - A new system for filling of European patents

Европейското патентно ведомство въведе нова система за online подаване на заявки за патенти.
Целта на новата система е да се намали обема от документация на хартия при подаване на заявки към ведомството.  
Новата система е част от проект "IT Roadmap" на ведомството, чиято основа задача е да модернизира и улесни работата по заявяване и регистрация на европейски патенти.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office launched a new system for online filling of patent applications. The main goal of the new system is to reduce the amount of paper which is required in filling of applications.
The new system is a part from the Office's "IT Roadmap" which main idea is to modernize and facilitate the work on registration of European patents.
More information here.