сряда, 29 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Цената, която плащате при липса на патентна закрила. За повече информация тук. 

2. Българско изобретение ще помага за опазването на пчелите. За повече информация тук. 

3. Интернет доставчиците трябва да съдействат за контрола върху фалшивите стоки, реши британски съд. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1 The price you pay in the absence of patent protection. For more information here.
 
2 Bulgarian invention will help the protection of bees. For more information here.
 
3. ISPs must help to control counterfeit goods, a British court decided. For more information here. 
 
Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.