вторник, 7 октомври 2014 г.

Еминем съди политическа партия - Eminem sues a political party

IP Kat съобщава интересна новина за съдебно дело започнато от продуцента на Еминем Eight Mile Style LLC.
Според обвинението Националната партия на Нова Заландия е използвала песента на Еминем LoseYourself на публични места без необходимото за това разрешение от носителите на права.
Националната партия оспорва претенциите за нарушаване на авторски права, като твърди, че е закупила правото за използване на песента от APRA AMCOS, която представлява различни продуценти по света.
Предстой да се разбере какво ще бъде евентуалното съдебно разрешение и дали полученото разрешение от Националната партия чрез APRA AMCOS е валидно.
Делото е добър пример за това как трябва да се процедира при подобни случаи. Посредниците за отстъпване на авторски права не винаги притежават всички права накуп. Понякога носителите на права ограничават определени видове използвания на техните произведения. Поради това е желателно в подобни ситуации евентуално да се преговаря директно с носителите на права.

English version

IP Kat reports about an interesting court case initiated by the Eminem's publishers Eight Mile Style LLC.
According to the Publisher's claims The National party in New Zealand used the Eminem's song  LoseYourself in public places without the required license by the Publisher.
The National Party, in turn, rejects all claims and states that all necessary permissions were been taken through APRA AMCOS which represents different publishers for the territory of Australia and New Zealand.
Remains to be seen what will be the eventual court decision and whether the received permission from the National Party by APRA AMCOS is a valid one.
This case is a quite good example for what to do in cases like this one. Not all copyrights agents can give you what you want as a rights. In some cases it is much more recommendable to negotiate directly with the right's holders.