понеделник, 13 октомври 2014 г.

Марки и конвенции в Швейцария - Trademarks and conventions in Switzerland

Немската търговска верига OTTO иска да регистрира марка SC STUDIO COLETTI в Швейцария за стоките бижута, кожени изделия, дрехи и обувки.
Патентното ведомство на страната, както и Федералния Административен съд отказват регистрацията на марката.
Основанието за отказа е, че съкращението SC е абревиатура за Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
Според законодателството в Швейцария не е позволено да се регистрират марки, които са идентични на съкращения или абревиатури на конвенции и споразумения.
В случая е без значение дали е възможно наличието на объркване със съответната конвенция или не.

English version

The German retailer OTTO applied for Swiss trademark SC STUDIO COLETTI for jewellery, leather goods, clothing and shoes.
This mark was rejected by the Patent office and the Federal Administrative Court. The grounds for the rejection was the fact that SC is abbreviation for the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants.
According to the Swiss law there is not possible to register a trademark which is identical to abbreviation of conventions.
It doesn't matter if there is or not a possibility for confusion with the convention.