четвъртък, 23 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. След въвеждането на системата Content ID от YouTube носителите на авторски права са спечелили 1 млрд. долара. За повече информация тук

2. Правителството на Руската Федерация отказа да предостави съветските марки за свободно ползване. За повече информация тук.

3. Какво да не правите, когато заявявате патент. За повече информация тук.  

English version

1. Copyright holders have earned more than 1 billion dollars after the introduction of You tube's system Content ID. More information here

2.  The Russian Government refused to give a permission for free use of old Soviet trademarks. More information here.

3. What not to do when applying for a patent. More information here.