петък, 9 септември 2011 г.

Registration of marks in Switzerland without the need of local representative - Регистрацията на марки в Швейцария без нуждата от местен представител


Marques Class 46 съобщава за промяна в изискванията за регистрация на марки в Швейцария.
Вече не е необходимо да бъде нает местен представител по индустриална собственост за да може да се получи регистрация на национална марка в страната.
Единственото изискване на Патентното ведомство на Швейцария е да се посочи адрес в страната на който да бъде изпращана съответната документация, тъй като ведомството няма да изпраща информация на адрес в чужбина.
Няма изисквания какъв да бъде адреса, не е нужно компанията да има представителство и тн.
Това изменение в законодателството влезе в сила от 1 юли 2011.

English version

Marques Class 46 reported a change in requirements for registration of trademarks in Switzerland.
It is no longer necessary to hire a local industrial property representative in the case of registration of a national mark in the country.
The only requirement of the Patent Office of Switzerland is the designation of some address in the country on which to be sent the relevant documentation as the department will not send this information to an overseas address.
There are no others requirements for this address.
This change in legislation came into force on July 1, 2011.