вторник, 13 септември 2011 г.

IP news in brief from Bulgaria and abroad - Кратки IP новини от България и чужбина


1. Статия, според която новата патентна реформа в САЩ ще доведе до загубата на работни места, можете да прочетете тук.

2. Патентните войни: Нова епоха на конкуренция (инфографика).
За повече информация тук.

3. Изгряващи Web звезди като Facebook и Twitter досега бяха пощадени в патентните войни, но това може да се промени. За повече информация тук.

4. Китайската битка срещу пиратството и фалшифицираните стоки продължава.
За повече информация тук.

5. Пет съвета за закрила на интелектуалната собственост на бизнеса в света на социалните медии.
За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. An article according to which the new patent reform in the U.S. will lead to job losses, can be found here.

2. Patent Wars: New era of competition.
For more information here.

3. Rising Stars Web sites like Facebook and Twitter have had no problems with the patent wars, but this may change. For more information here.

4. China's battle against piracy and counterfeit goods continues.
For more information here.

5. Five Tips to protect intellectual property business in the world of social media.
For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.