понеделник, 12 септември 2011 г.

Apple continues its attack against Samsung, this time in Japan - Apple продължава с атаката срещу Samsung този път в Япония


Apple продължава да атакува своя конкурент Samsung в глобалната война за пазарни дялове. Този път атаката е в Япония, където Apple са завели съдебно дело за нарушаване от страна на Samsung на патенти за технология използвана в iPhone и iPad.
Американската компания е поискала от съда в Токио да забрани продажбите на смарттелефоните Galaxy S и S II и на таблета Galaxy Tab 7.
В момента Apple водят съдебни дела срещу своя конкурент в Австралия, САЩ, Южна Корея и Европа.
От своя страна Samsung отвръщат с контра дело в Япония.
За сега Apple разпростират по-мащабно съдебните си искове на световната карта на интелектуалната собственост.
Наградата е една- да бъдеш лидер на пазара.

English version

Apple continues to attack its rival Samsung in the global war for market share.
This time the attack in Japan, where Apple has filed a lawsuit against
Samsung for breach of patent for technology used in iPhone and iPad.
The American company has asked the court in Tokyo to ban sales of smart phones Galaxy S and S II and the tablet Galaxy Tab 7.
Apple currently engaged in litigation against its competitor in Australia, USA, South Korea and Europe.
Samsung in turn respond with a counter case in Japan.
For now, Apple spread wider its legal claims on the world map of intellectual property.
The award is one - to be a market leader.