понеделник, 5 септември 2011 г.

Competition for videos showing the negatives of IP piracy - Конкурс за видео клипове показващи негативите от пиратството в интелектуалната собственост


OHIM заедно с European Observatory on Counterfeiting and Piracy организират интересен конкурс в който може да се включи всеки желаещ. Конкурсът касае създаването на вайръл клипчета показващи негативите от нарушаването на правата на интелектуална собственост в частност от пиратството при дизайните.
Всеки желаещ може да заснеме такова клипче, което трябва да бъде придружено с афиш който да резюмира неговото съдържание. Материалите трябва да бъдат на английски език.
Наградният фонд на конкурса е 8000 евро за първо място, 2500 за второ и 1500 за трето.
Крайният срок за подаване на материалите е 15 октомври.
Повече информация може да откриете тук, тук и тук.

English version

OHIM and the European Observatory on Counterfeiting and Piracy organizing an interesting Design competition where everybody can join. The competition concerns the creation of viral videos showing the negatives of the violation of intellectual property in particular piracy concerning industrial design .
Everyone can create video which must be accompanied by a poster that summarizes its content. Materials must be in English.
The competition prize fund is € 8,000 for first, 2,500 for
second and 1500 for third.
The deadline for submission of materials is October 15.
More information can be found here, here.
and here.