събота, 17 септември 2011 г.

A guide for patent litigation in Germany - Ръководство за водене на съдебни дела относно патенти в Германия


Ръководството за водене на съдебни дела касаещи патенти в Германия излага основните и най-важни моменти от това производство. Пълният текст на ръководството може да откриете тук.

English version

This guide for litigation concerning patents in Germany sets out the main and most important moments of this proceeding. The full text of the guide can be found here.