четвъртък, 29 септември 2011 г.

Microsoft filed trade mark application for CHARM - Microsoft подаде заявка за марка CHARM в САЩ

Microsoft са подали заявка за търговска марка CHARM в САЩ. Тази марка най-вероятно ще бъде използвана за нов елемент от бъдещият Windows 8. Става дума за 5 иконки, които ще се появяват в едната част от екрана на потребителския интерфейс на Windows 8. Те ще бъдат наречени CHARM. Тези икони ще дават възможност за бързо търсене и споделяне на информация, както и за различни видове настройки. Повече информация може да видите по-долу.
информация на Seattle Times.English version


Microsoft have applied for a trademark which is called CHARM in the U.S. This mark will most likely be used for a new item of future Windows 8. It is speaking of 5 icons that will appear in one part of the screen of the user interface of Windows 8. They will be called CHARM. These icons allow you to quickly search and share information as well as different types of settings. More information can be seen below.
information by Seattle Times.