четвъртък, 14 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Революция в препродажбата на дигитално съдържание „втора ръка“. За повече информация тук.  

2.  Умният часовник на Apple може да се появи тази година. За повече информация тук. 

3.  Световен ден на интелектуалната собственост – 26 април 2013 г. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Revolution in reselling digital "second hand" content . For more info click here.

2. Apple 's smart clock may occur this year. For more info click here.

 3. World Intellectual Property Day - April 26, 2013. For more info click here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.