четвъртък, 21 март 2013 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Азиатски компании усилено подават заявки за европейски патенти. За повече информация тук.  

2. Европейският съд по правата на човека отхвърли жалбата на Pirate Bay. За повече информация тук.  

3.Чудесна идея, благодаря: интелектуална собственост и кражба. За повече информация тук. 

English version
  
1. Asian companies actively submitting applications for European patents. For more info click here.

2. The European Court of Human Rights rejected the appeal of Pirate Bay. For more info click.

3. Great idea, thanks: intellectual property theft. For more info click here.