понеделник, 18 март 2013 г.

Как може да се използва означението SWISS MADE? - How can you use the appellation SWISS MADE?

Както е известно използването на означението SWISS MADE може да се използва само за стоки произведени в Швейцария при определени условия и спазване на качествени параметри.
IP Kat публикува информация за нова дискусия в Парламента на Швейцария касаеща използването на SWISS MADE относно произвежданите в страната часовници.
До момента закона определяше, че означението SWISS MADE може да се ползва ако поне 50% от използваните компоненти са произведени в Швейцария.
Дебатът сега е дали тоза граница да не се вдигне на 60%.
Целта е по този начин да се запази качеството на предлаганите продукти и да се стимулира вътрешната индустрия.
Проблем тук обаче може да бъде цените на компонентите и как това ще рефлектира на производителите в страната.
Повече информация може да откриете тук.

English version

As its known the use of the
appellation SWISS MADE can happen only for goods produced in Switzerland under certain conditions and subject to quality parameters. IP Kat publish information about new discussion in Switzerland Parliament regarding the use of  SWISS MADE for watches produced in the country. So far, the law determined that the appellation SWISS MADE can be used if at least 50% of the used components are made in Switzerland. The debate now is whether this level to be raised up to 60%. The aim is by this way to be guaranteed the quality of Swiss watches and to stimulate domestic industry. A problem here, however, can be the price of the components and how this will affect manufacturers in the country. More information can be found here.