четвъртък, 31 октомври 2013 г.

Европейските патенти ще бъдат валидни и на територията на Молдова - European patents will be valid on the territory of Moldova

Европейското патентно ведомство и Патентното ведомство на Молдова подписаха споразумение, което ще позволи действието на европейските патенти да се признава и на територията на Молдова.
Според условията на споразумението, притежателите на европейски патенти ще могат да валидират тяхното действие и на територията на Молдова, макар че страната не е член на Европейската патентна конвенция.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office and the Patent Office of Moldova signed an agreement that will allow the all European patents to be recognized on the territory of Moldova. 
Under the terms of the agreement, holders of European patents will be able to validate their legal protection on the territory of Moldova, although the country is not a member of the European Patent Convention. 
More information can be found here.